Kurs operatora maszyn budowlanych

MOBIS Spawalnik Sp. z o. o. w Ciechanowie rozpoczął rekrutację na kursy operatora maszyn budowlanych:

1. koparko – ładowarki
2. koparki jednonaczyniowej klasa III i II
3. ładowarki jednonaczyniowej

Planowany termin rozpoczęcia kursu:
styczeń 2015
marzec 2015