Kurs operatora maszyn budowlanych

Trwa rekrutacja na kurs operatora:

  • koparko – ładowarki
  • koparki jednonaczyniowej kl. III i kl. II
  • ładowarki jednonaczyniowej kl. III
  • walca drogowego kl. III