O nas

Ośrodek powstał w 2008 r. z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych "NOT" Rada Regionalna w Ciechanowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz P.P.U. STALBUD - BIS Sp. z o.o. w Ciechanowie. Przedmiotem działalności Mazowieckiego Ośrodka Badawczo - Innowacyjno - Szkoleniowego "SPAWALNIK" Sp. z o.o. jest prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, kursów oraz szkoleń zawodowych.

Organizowane szkolenia prowadzimy w oparciu o programy i pod nadzorem odpowiednich Instytutów jako jednostek certyfikowanych. Szkolenia operatorów maszyn budowlanych na podstawie programów Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, który prowadzi egzaminy i wydaje odpowiednie uprawnienia. Kursy spawaczy odbywają się w oparciu o programy Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, którego przedstawiciel dokonuje egzaminu końcowego i wydaje uprawnienia. Uzyskane uprawnienia spawacza są ważne na całym świecie. Ponadto prowadzimy różnego rodzaju drobne szkolenia na podstawie programów Urzędu Dozoru Technicznego.

Ośrodek jest otwarty na zmieniające się potrzeby klienta oraz rynku dostosowując swoją ofertę do aktualnych potrzeb, jednocześnie dbając o wysoki poziom usług.

Od 2010 r. stanowisko Prezesa Zarządu zajmuje inż. Mirosław Klicki Od 2014r. Ośrodek posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty co pomaga utrzymać odpowiedni poziom pracy całej placówki szkoleniowej.


NASI UCZNIOWIE

Do tej pory najczęściej korzystały z naszej oferty (około 50%) podmioty prywatne oraz różne podmioty dysponujące środkami finansowymi na szkolenia m.in.: Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminy itp.

Dużą grupę stanowią prywatni pracodawcy dbający o odpowiedni poziom umiejętności swoich pracowników.

Realizując programy kształcenia na różnych kursach, kładziemy duży nacisk na część praktycznej nauki zawodu. Bardzo pomaga nam w tym bliska współpraca z Zakładem Sieci Wodociągowych i Kanalizacyjnych p. M.M. Młyńskich, jak również z P.P.U-STALBUD-BIS Ciechanów.
Dysponujemy również różnymi nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi w postaci modeli, przekrojów, gablot i tablic oraz zestawów filmów i prezentacji z zakresu prowadzonych szkoleń. Dysponujemy również nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Dzięki bliskiej współpracy z PWSZ w Ciechanowie posiadamy do dyspozycji nowoczesną salę komputerową dysponującą około 20 stanowisk. Do nauki spawania posiadamy spawalnię wyposażoną w nowoczesny sprzęt, który systematyczne odmładzamy.
Kadra szkoleniowa to nauczyciele ze szkół technicznych z Ciechanowa, Przasnysza i Makowa Mazowieckiego. Zajęcia praktyczne prowadzą wieloletni pracownicy przedsiębiorstw, dodatkowo pracujący u nas jako instruktorzy.

PRZESZKOLILIŚMY

842

operatorów różnych maszyn budowanych
597

spawaczy

Nasi słuchacze pochodzą z północnej części woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Większość z nich pracuje w wyuczonym zawodzie.

Mazowiecki Ośrodek Badawczo - Innowacyjno - Szkoleniowy "SPAWALNIK" Sp. z o.o. w Ciechanowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz w odpowiedzi na zapytania klientów, przedstawia ofertę szkoleń na rok 2016. Dobrze przygotowane i prawidłowo przeprowadzone szkolenia dają niepowtarzalną szansę zdobycia nowych, cennych umiejętności oraz zachęcają do bardziej szczegółowego poznawania nowych dziedzin i technologii oraz ich możliwości. Dodatkowo Ośrodek nasz aktywnie pomaga swoim kursantom w poszukiwaniu pracy o profilu odpowiadającemu kursowi.

Oferta szkoleniowa jest skierowana do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Na potrzeby poszczególnych klientów wystawiamy rachunki. Wszystkie ceny i koszty kursu są kwotami brutto. Sprawy organizacyjne dotyczące kursów są negocjowalne i mogą być uzgadniane indywidualnie. Mamy nadzieję, iż proponowany przez nas wachlarz szkoleń, ich wysoki poziom merytoryczny, jak też indywidualne podejście do każdego klienta spotkają się z Państwa uznaniem.OFERTA SZKOLENIOWA

NOWOCZESNY MAGAZYNIER
OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH
SPAWANIE
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)
OPERATOR KOS SPALINOWYCH I PIŁ MECHANICZNYCH

REFERENCJE

 • ref18
  Agnieszka Drozdowska
  PUP w Ciechanowie
 • ref17
  Aldona Zasina
  PUP w Mławie
 • ref16
  Jerzy Król
  EuRoPol GAZ S.A.
 • ref15
  Anna Kolos
  GOPS w Opinogórze Górnej
 • ref14
  PUP w Płońsku
 • ref13
  Mariusz Romanowski
  ZDZ
 • ref12
  Mariusz Romanowski
  ZDZ w Warszawie
 • ref11
  GOPS
 • ref10
  Ewa Żórawska
  GOPS
 • ref9
  ILAS POLONIA S.A.
 • ref8
  Irena Peszko
  FRDL Centrum Mazowsze
 • ref7
  Irena Peszko
  FRDL Centrum Mazowsze
 • ref6
  PAW-BUD
 • ref4
  Paweł Wójcicki
  Nowoczesne Meble s.c.
 • ref3
  Radosław Michalski
  MIBOX Sp. z o.o.
 • ref2
  Kazimierz Nosek
  PPU STAL-BIS Sp. z o.o.
 • ref1
  Gordon Dale
  Themeforest

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ 23 672 46 19