Oferta

NOWOCZESNY MAGAZYNIER

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera w małym przedsiębiorstwie oraz hurtowni poprzez nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji magazynowej, obrotu towarowego w magazynie – hurtowni,

obsługi sprzętu komputerowego, zasad obsługi programów magazynowych i urządzeń fiskalnych oraz zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi wraz z bezpieczną wymianą butli (LPG). Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kursu „Magazynier wraz z obsługą urządzeń fiskalnych” oraz uprawnienia „Operatora wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z bezpieczną wymianą butli.

Czytaj wiecej

OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych.

Mazowiecki Ośrodek Badawczo – Innowacyjno – Szkoleniowy ‘SPAWALNIK’ Sp. z o.o. w Ciechanowie pierwsze uprawnienia do prowadzenia szkoleń z operatorów maszyn budowlanych otrzymał w dniu 29 października 2009 r. w specjalności: koparko – ładowarki (wszystkie typy, kl. III); kolejno w specjalności: koparki jednonaczyniowe (kl. III), ładowarki jednonaczyniowe (kl. III), walce drogowe (kl. III), a następnie koparki jednonaczyniowe (kl. II) oraz wielozadaniowe nośniki osprzętu (ładowarki teleskopowe). Dnia 09 czerwca 2016r. Ośrodek rozszerzył uprawnienia do prowadzenia szkoleń o ładowarkę jednonaczyniową kl. II. Powyższe uprawnienia nadawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, po spełnieniu szeregu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Czytaj więcej

SPAWANIE

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-07/IS-17.; W-07/IS-05; W-07/IS-02; W-07/IS-03; W-07/IS-4.

Po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, a po zdaniu egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną otrzymuje książeczkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (certyfikat) wg normy: EN ISO 9606-1 (w dwóch wersjach językowych). W/w dokumenty potwierdzają zdobycie uprawnień i możliwość wykonywania zawodu spawacza w danej metodzie na terenie państw Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku.

Po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną otrzymuje stosowne zaświadczenie ADR. Przeszkolone powinny być osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, kierowcy przewożący materiały niebezpieczne, pracownicy dokonujący załadunki lub rozładunku towarów niebezpiecznych.

Czytaj więcej

OPERATOR KOS SPALINOWYCH I PIŁ MECHANICZNYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych i pilarek mechanicznych, a także do zdobycia umiejętności bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących prace porządkowe, takie jak: wykaszanie trawy bądź podkaszanie trawników, terenów zielonych, parków, itp. .

Czytaj więcej

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ 23 672 46 19