Cel i zadania

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych i pilarek mechanicznych, a także do zdobycia umiejętności bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących prace porządkowe, takie jak: wykaszanie trawy bądź podkaszanie trawników, terenów zielonych, parków, itp. .

Uczestnicy

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat
- badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
- badania psychologiczne i wysokościowe (dla operatorów pilarek mechanicznych)

Organizacja

Kosy spalinowe
Kurs obejmuje 4 godziny zajęć teoretycznych i 4 godziny ćwiczeń praktycznych.

Piły mechaniczne
Kurs obejmuje 4 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie. Szkolenia prowadzone są w formie ćwiczeń i wykładów w oparciu o program opracowany przez Ośrodek Kadr w Mysłowicach, który podlega merytorycznej kontroli właściwego Ministra ds. Gospodarki.

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną uprawnienia do wykonywania zawodu operatora kos spalinowych i pił mechanicznych.


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ 23 672 46 19