Mazowiecki Ośrodek Badawczo – Innowacyjno – Szkoleniowy „SPAWALNIK” sp. z o.o. od marca realizuje projekt pt: „Kompleksowe kwalifikacje gwarancją pracy na nowe czasy”

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kursantów umożliwiając im udział w kompleksowych szkoleniach i możliwość zdobycia kilku kompetencji zawodowych.

Oferowane kursy:

 1. Operator maszyn budowlanych
  W ramach projektu przewidziane są II edycje z zakresu kursu operator koparko-ładowarki + koparki jednonaczyniowej oraz II edycje z zakresu kursu operator koparko-ładowarki + ładowarki jednonaczyniowej.

  Łącznie odbędą się IV edycje z zakresu operatora maszyn budowlanych

 2.  Spawanie
  W ramach projektu przewidziane są IV edycje z zakresu spawania metodami: MAG (135), TIG (141) oraz MMA (111)
 3. Operator wózka jezdniowego i pracownik magazynu z obsługa kas fiskalnych

W ramach projektu przewidziane są II edycje z zakresu operatora wózka jezdniowego z pracownikiem magazynu oraz obsługą kas fiskalnych.

 

Analizując potrzeby i oczekiwania kursantów, osób bezrobotnych oraz innych osób zainteresowanych dokształcaniem się w szczególności wyróżniły się następujące potrzeby i oczekiwania.

Potrzeby:

 • zdobycie umiejętności, kwalifikacji
 • zwiększenie szans na rynku pracy
 • posiadanie certyfikatu/uprawnienia uznawanego w UE

Oczekiwania:

 • nabycie umiejętności umiejętności praktycznych i teoretycznych poprzez udział w kursach zawodowych
 • nabycie kompleksowych kompetencji adekwatnych do wymagań nowoczesnego rynku pracy

Ze względu na te potrzeby i oczekiwania Ośrodek napisał projekt dla osób chcących przystosować się do nowoczesnego rynku pracy.

Projekt jest skierowany do:

 1. Kobiet
 2. Osób niepełnosprawnych
 3. Osób bezrobotnych/ pracujących
 4. Mieszkańców wsi/ miast powiatów: ciechanowskiego, przasnyskiego, płońskiego, pułtuskiego, mławskiego.