Mazowiecki Ośrodek Badawczo – Innowacyjno – Szkoleniowy ‚SPAWALNIK’ Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej.

Szczegółowy opis zamówienia oraz formularze w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz – załącznik nr 1

Oświadczenie – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Oświadczenie – załącznik nr 6