Mazowiecki Ośrodek Badawczo – Innowacyjno – Szkoleniowy ‚SPAWALNIK’ Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi dot. najmu placu manewrowego i najmu maszyn

Szczegółowy opis zamówienia oraz formularze w załącznikach.

Zapytanie maszyny

Formularz maszyny – załącznik nr 1

Oświadczenie o posiadaniu wiedzy – załącznik nr 2

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 3

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej – załącznik nr 4